DOBBEL ROKOKKO

Mønsteret ble designet i begynnelsen av 1950 årene, men er ikke typisk for 50-tallet. Dobbel Rokokko vender seg mot nyrokokko-perioden på 1850-tallet, som var inspirert av rosemaling og treskjæringstradisjon. Mønsteret blir betegnet som historisme, siden det gjenskaper tidligere tiders design. Dobbel Rokokko er nydelig håndverk med gjennombrudt mønster, noe som var typisk for treskjæring. Produsert av Theodor Olsen Sølvvareverksted fra 2011, etter samarbeidsavtale med Brødrene Lohne Sølvvarefabrikk.